News

realme มีส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกเพิ่มเป็นสองเท่าในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และขึ้นแท่นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *